THE DESIGN ESSENTIAL

5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจทำ Branding

ปัจจุบันการสร้าง Brand เป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ยากยิ่งกว่า คือ การทำอย่างไรให้ Brand เป็นที่รู้จัก ด้วยความที่วงการธุรกิจไม่เคยหยุดนิ่ง มี Brand ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวัน ไม่แปลกเลยที่การสร้าง Brand จะมีการแข่งขันสูง การทำ Branding เองก็ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวกระโดดขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย บทความนี้จึงขอนำเสนอ 5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจทำ Branding เพื่อยกระดับ  Brand ของคุณ

1. การทำ Branding คืออะไร?

จะทำ Branding ได้ เราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่า Branding คืออะไร? หากกล่าวว่า การทำ Branding คือ การโฆษณาคงไม่ผิดนัก เพราะการทำ Branding เป็นกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของ Brand ให้มีเอกลักษณ์ขึ้นมาจนผู้คนสามารถจดจำ สัมผัส คุ้นชินและสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจตรงกันว่า ตัวตนของ Brand คืออะไร การทำ Branding จึงหมายถึง วิธีการประกาศให้ผู้คนได้รับรู้ถึงตัวตนของ Brand นั่นเอง   

2.จุดประสงค์ในการทำ Branding

จุดประสงค์ในการทำ Brandingนั้น มีหลากหลาย เช่น เพื่อให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้น สามารถมองเห็นเราได้เมื่ออยู่ท่ามกลางคู่แข่งอื่นๆ สร้างความน่าเชื่อถือ ความคุ้นชิน ก่อนทำ Branding จึงจำเป็นต้องสำรวจความต้องการของ Brand ก่อนว่า มีจุดประสงค์อย่างไร จะได้เลือกใช้วิธีการทำ Branding ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3.อะไรคือจุดขายของ Brand

ดังคำกล่าวที่ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง การทำ Branding เองก็จำเป็นต้องตั้งเป้าไว้ก่อนว่า อยากให้ภาพลักษณ์ Brand เป็นอย่างไร เจาะกลุ่มตลาดแบบไหน จุดเด่นของเราคืออะไร เช่น คุณภาพ ราคา การบริการ เป็นต้น หากตามหาจุดขายได้แล้ว การทำ Brandingให้ประสบผลสำเร็จจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันที

4.การทำ Branding มีวันหมดอายุ

เมื่อความต้องการของผู้คนแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย การทำ Branding จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ เพราะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย อาจถูกแย่งลูกค้าไปได้ แต่ใช่ว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี เพราะการ Rebranding บ่อยเกินไป อาจทำให้ตัวตนของ Brand ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกใจฐานลูกค้าเก่าๆได้

5.ข้อควรระวังในการทำ Branding

อย่างไรก็ดี การทำ Branding เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ Brand เป็นที่รู้จักมากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าคุณจะมี Brand ที่น่าจดจำและการทำ Branding อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากสินค้าและบริการของคุณไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่พยายามสร้างภาพไว้ ท้ายที่สุดแล้ว ทุกสิ่งจะกลายเป็นการลงทุนที่เสียเปล่าอยู่ดี