THE DESIGN ESSENTIAL
ออกแบบ CI

ทำไมการออกแบบ CI จึงสำคัญต่อการสร้างแบรนด์

อยากออกแบบ CI ต้องเริ่มต้นอย่างไร เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์

การจะสร้างแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพได้จำเป็นจะต้องมีการออกแบบ CI ที่แข็งแรงและมีเอกลักษณ์ชัดเจน เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์หรือองค์กรเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำการตลาดในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ต ประกอบกับใคร ๆ ก็เริ่มต้นทำธุรกิจได้ ทำให้มีคู่แข่งในตลาดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการออกแบบ CI จะช่วยสร้างการจดจำและสามารถสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่แบรนด์จะขาดไปไม่ได้

วันนี้ The Design Essential จะพาไปแนะนำให้รู้จักกับความสำคัญของการออกแบบ CI และข้อดีของการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงด้วยการออกแบบ CI พร้อมแนะนำเทคนิคให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นออกแบบ CI รับรองว่าที่เหล่าแบรนด์ธุรกิจและบริษัทต่าง ๆ จะได้ประโยชน์กันแบบจุก ๆ และเป็นไอเดียที่เหล่าแบรนด์ทั้งหลายไม่ควรพลาด

ทำไมการออกแบบ CI จึงสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ ​?

CI คืออะไร? Corporate Identity หรือ CI หมายถึง อัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนขององค์กร เพื่อใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ ให้เป็นที่จดจำและมีทิศทางที่ชัดเจน โดยจะปรากฏออกมาในรูปแบบของ โลโก้ ฟอนต์ และสีประจำองค์กรหรือแบรนด์ ซึ่งสามารถใช้เพื่อการสื่อสารถึงความเป็นองค์กรและแบรนด์ธุรกิจในช่องทางต่าง ๆ ขององค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์และสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ยูนิฟอร์ม รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์สินค้า และของที่ระลึกขององค์กรที่มอบให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

การออกแบบ CI มีความสำคัญกับแบรนด์อย่างไร ?

 1. ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์
  การออกแบบ CI ขึ้นมาจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้ ช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดูมีความน่าเชื่อถือ และมีความเป็นมืออาชีพ โดยในการออกแบบ CI สามารถสอดแทรกคุณค่าและวิสัยทัศน์ขององค์กรเข้าไปในอัตลักษณ์ได้อีกด้วย นอกจากนี้การสร้างอัตลักษณ์ยังแสดงถึงความใส่ใจของธุรกิจและองค์กรได้อีกด้วย
 2. กำหนดทิศทางในการสื่อสาร
  เมื่อมีการออกแบบ CI ที่มีองค์ประกอบหลัก ๆ อย่างโลโก้ สี และฟอนต์แล้วนั้น จะช่วยให้สามารถนำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการสื่อสารไปสู่ลูกค้าและโลกภายนอกได้อย่างชัดเจน มีความเป็นระเบียบแบบแผน จนเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงยิ่งขึ้นได้
 3. ช่วยสร้างภาพจำของแบรนด์
  การออกแบบ CI หรืออัตลักษณ์ที่ดีจะทำให้แบรนด์หรือองค์กรเหล่านั้นมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจน จนสามารถเป็นที่จดจำของผู้คนได้ อีกทั้งยังสร้างความโดดเด่นให้เกิดความแตกต่างระหว่างเรากับคู่แข่ง หรือธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกันได้ จึงช่วยลดความสับสนให้กับลูกค้าได้อีกด้วย
 4. ช่วยสร้างความรู้สึกร่วมและความผูกพัน
  การออกแบบ CI ที่ช่วยสร้างภาพจำของแบรนด์ของเรา ประกอบกับการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนได้มากขึ้น เหล่าว่าที่ลูกค้าและลูกค้าของเราจะค่อย ๆ เกิดความผูกพันและมีความรู้สึกร่วมต่อแบรนด์ของเรา จนพัฒนากลายเป็นความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ได้ง่าย ๆ
 5. ช่วยสร้างเอกภาพภายในองค์กร
  การออกแบบ CI ที่ชัดเจน เป็นระเบียบแบบแผน จะกลายเป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติของคนภายในองค์กรด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมความเป็นแบรนด์หรือองค์กรให้แข็งแรงจากภายในองค์กรด้วยการร่วมกันช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเหล่านั้น จนก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพภายในองค์กร และความภักดีต่อแบรนด์หรือองค์กรได้

อยากออกแบบ CI ต้องเริ่มต้นอย่างไร ?

การจะสร้างแบรนด์ CI ให้เหมาะสมและมีความโดดเด่นนั้นจำเป็นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ ด้าน และมีการวิเคราะห์จากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในอย่างครอบคลุม เพื่อสร้างให้แบรนด์มีความแข็งแรง จนกลายเป็นจุดแข็งให้กับแบรนด์ของเราได้ โดยวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคง่าย ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นออกแบบ CI กัน

 1. สำรวจคาแรคเตอร์ของแบรนด์หรือองค์กร
  ภาพลักษณ์แบรนด์ หรือองค์กรเองก็เปรียบเหมือนกับภาพลักษณ์ของบุคคล ซึ่งหากสามารถสื่อสารคาแรคเตอร์ออกมาได้อย่างชัดเจน จะช่วยให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเกิดความโดดเด่นขึ้นได้ โดยการสำรวจคาแรคเตอร์นั้นอาจเริ่มจากเป้าหมายทางธุรกิจ ร่วมกับการวิเคราะห์คุณค่าขององค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อสร้างให้แบรนด์มีจุดแข็งและทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น
 2. สำรวจกลุ่มเป้าหมาย
  นอกจากมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้ว ต้องคำนึงด้วยว่าภาพลักษณ์แบบที่สร้างขึ้นมานั้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยหรือไม่ เพื่อให้แบรนด์ของเราเกิดการสื่อสารที่สามารถส่งไปถึงว่าที่ลูกค้าและลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากเราเลือกทิศทางการสื่อสารและภาพลักษณ์ที่ถูกใจหรือตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราได้ จะช่วยดึงดูดความสนใจจนกลายเป็นการครองใจลูกค้าในตลาดได้ในที่สุด
 3. ลงมือออกแบบ CI
  เมื่อกำหนดคาแรคเตอร์ และภาพลักษณ์ที่ต้องการนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว จะต้องทำให้มโนทัศน์ของเรากลายเป็นอัตลักษณ์ที่จับต้องได้มากขึ้น ผ่านโลโก้ สี และฟอนต์ที่ใช้ ซึ่งการออกแบบ CI ที่ดีนั้นจะต้องทำให้เกิดการจดจำได้ง่าย มีความโดดเด่น และมีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป เพื่อให้สามารถสื่อสารและเข้าถึงผู้คนได้ง่าย นอกจากนี้หากเพิ่มองค์ประกอบทางกราฟิกต่าง ๆ และการใช้ไอคอนที่ใส่ความเป็นตัวตนขององค์กรลงไปด้วย จะยิ่งช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ง่ายมากขึ้น
 4. มองหาตัวช่วยที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
  การจะสร้างแบรนด์ผ่านการออกแบบ CI หรืออัตลักษณ์ที่ดีได้นั้น จำเป็นจะต้องใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และสร้างผลงานที่มีคุณภาพอยู่เสมอ เพราะการสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมานั้นเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน และต้องมีความเข้าใจทางด้านการตลาด งานออกแบบ และเข้าใจคุณและลูกค้าของคุณได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเลือกใช้บริการออกแบบ CI ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์นั้น จะช่วยให้คำแนะนำให้กับคุณได้อย่างตรงจุด และเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนมโนทัศน์ของคุณให้กลายเป็นแบรนด์ที่เป็นรูปธรรมได้อย่างน่าสนใจได้เป็นอย่างดี

จะเห็นได้ว่าการออกแบบ CI นั้นมีความสำคัญในการสร้างแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่โดดเด่น น่าจดจำ และมีทิศทางเพื่อสื่อสารไปยังว่าที่ลูกค้าและลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสร้างอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ทุกแบรนด์และองค์กรจำเป็นจะต้องมี เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงและนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงอยู่ The Design Essential เรามีบริการออกแบบ CI หรือการสร้าง Branding Design ให้กับบริษัทชั้นนำมาแล้วมากมาย รวมทั้งงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณ โดยเน้นที่คุณค่าและเอกลักษณ์ของคุณ มาผสานความคิดสร้างสรรค์ จนยกระดับธุรกิจของคุณให้เกิดความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

สนใจออกแบบ CI ติดต่อเรา
08 9969 9946
info@thedesignessential.com
@thedesignessential