THE DESIGN ESSENTIAL
ทำโลโก้, ออกแบบ logo

โลโก้สำคัญอย่างไร ทำไมถึงควรจ้างทำโลโก้

ความสำคัญของการทำโลโก้ กับการสร้างแบรนด์ ที่คุณไม่ควรพลาด

การทำโลโก้หรือออกแบบ logo เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มาคู่กันกับการสร้างธุรกิจเลยก็ว่าได้ ซึ่งทุกแบรนด์ ร้านค้า หรือบริษัทนั้นจำเป็นจะต้องมีการออกแบบโลโก้เป็นของตัวเอง เพราะจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ประจำร้านหรือองค์กร และยังช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางการทำการตลาดได้อีกด้วย จะสังเกตได้ว่าเวลาที่เรากำลังมองหาสินค้าและบริการบางอย่างในสถานที่อันกว้างใหญ่ เราจะสะดุดตากับโลโก้ของร้านค้าหรือบริษัทนั้น ๆ ได้มากกว่าการอ่านตัวอักษร และโลโก้เหล่านั้นก็ช่วยดึงดูดให้เราไปหยิบสินค้า หรือเดินเข้าไปดูบริการเพิ่มเติมได้ง่าย ๆ นอกจากนี้โลโก้ก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างการจดจำและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี การออกแบบ logo จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจประเภทใด เป็นร้านค้า ห้างร้าน หรือบริษัท ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ก็สามารถใช้โลโก้ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Design Essential จะขอพาไปทำความรู้จักกับโลโก้ และความสำคัญของการทำโลโก้ ในแง่ของการสร้างแบรนด์ ที่คนทำธุรกิจไม่ควรพลาด รวมไปถึงสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปก็คือ ความสำคัญของการจ้างออกแบบ logo เพื่อให้คุณได้โลโก้ที่เป็นอัตลักษณ์และสามารถสื่อคุณค่า พร้อมกับการออกแบบที่สวยงามทันสมัย จนกลายเป็นเครื่องหมายการค้าหรือตราบริษัทที่อยู่คู่กับธุรกิจของคุณไปได้ตลอด 

โลโก้ คืออะไร

เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ (Logo) คือสัญลักษณ์ที่ประกอบด้วยรูปภาพ และ/หรือตัวอักษร อาจมีทั้งรูปแบบที่มีสีสันหรือไม่มีสีสันประกอบก็ได้ ทั้งนี้สัญลักษณ์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งที่ใช้สื่อถึงความเป็นองค์กร ร้านค้า และแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อสร้างการจดจำให้กับผู้คน

โลโก้อาจมีทั้งการใช้ตัวอักษรย่อ ข้อความ รูปภาพที่มีความหมาย และแบบนามธรรมประกอบเข้าด้วยกัน หรือมีการเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นกัน ซึ่งการออกแบบ logo นั้น สามารถออกแบบได้อย่างอิสระตามความต้องการ โดยไม่ได้มีข้อห้ามในการออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจง เว้นแต่การออกแบบ logo และการนำไปใช้นั้นจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ควรลอกเลียนแบบโลโก้ของผู้อื่นมาใช้งานนั่นเอง

งานวิจัยหลายชิ้นได้ระบุว่า สมองของมนุษย์มักมีการจดจำเป็นภาพ หรือมีความสามารถในการจดจำภาพได้ดีกว่า ง่ายกว่า และได้ยาวนานกว่า ด้วยรูปลักษณ์ของโลโก้ที่มีลักษณะเหมือนสัญลักษณ์นั้น ได้ช่วยสร้างการจดจำที่ดีให้กับเหล่าผู้บริโภคได้ จึงมีการนำโลโก้มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือตราบริษัทกันอย่างแพร่หลาย นอกจากการทำโลโก้จะสร้างการจดจำที่ดีแล้วยังช่วยสร้างการเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคได้มากขึ้นอีกด้วย 

ประโยชน์ของการทำโลโก้

 1. สร้างอัตลักษณ์และการมีตัวตนของแบรนด์
  การทำโลโก้ ช่วยทำให้แบรนด์และบริษัทเหล่านั้นมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ ช่วยให้เกิดการมีตัวตนทั้งในแง่ภาพลักษณ์และทางความรู้สึกขึ้น โดยแบรนด์สามารถสอดแทรกความหมาย ข้อความที่ต้องการสื่อสาร หรือคุณค่าของแบรนด์เอาไว้ภายใต้การออกแบบ logo เหล่านั้นได้อย่างแยบยลอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้อัตลักษณ์ของแบรนด์มีความเข้มแข็ง มีทิศทาง และสามารถนำไปสื่อสารได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็จะช่วยตอกย้ำตัวตนของแบรนด์กับทั้งบุคคลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรหรือผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เมื่อมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนก็จะช่วยให้สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ง่ายและดึงความสนใจเพิ่มเติมได้อีกด้วย
 2. ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์
  การทำโลโก้ จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ได้ โดยที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพ เป็นแบรนด์ที่มีการคิดและวางแผนออกมาด้วยความใส่ใจ และรู้สึกปลอดภัยมากกว่า ซึ่งหากเปรียบเทียบสินค้าหรือบริษัทที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน จะเห็นได้ว่าสินค้าหรือบริษัทที่มีการออกแบบ logo ได้ให้ความรู้สึกที่น่าเชื่อถือมากกว่า จนผู้บริโภคนั้นเลือกซื้อสินค้าและบริการเป็นจำนวนมากกว่า ต่างจากสินค้าที่ไม่มีโลโก้อย่างเห็นได้ชัด
 3. ช่วยสร้างความประทับใจแรกให้กับผู้ที่พบเห็น
  เชื่อว่าโลโก้มักเป็นส่วนที่ผู้คนพบเห็นได้อย่างรวดเร็วและเห็นเป็นจุดแรกๆ ก่อนเข้าไปอ่านรายละเอียดสินค้าและบริการ จึงทำให้การทำโลโก้ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความประทับใจแรกให้กับผู้พบเห็นได้อย่างแน่นอน หากมีการออกแบบ logo ที่โดดเด่นสวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี หรือมีความหมายและเรื่องราวซ่อนอยู่ภายใต้โลโก้นั้น ก็จะช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจ จนผู้พบเห็นอยากซื้อสินค้าและใช้บริการ หรือเชิญชวนให้อยากทำความรู้จักแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
 4. เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพ
  การทำโลโก้ สามารถนำไปต่อยอดกับกิจกรรมทางการตลาดได้เกือบทุกกิจกรรมและทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เราสามารถทำโลโก้และนำไปใช้คู่กับสินค้าและบริการในส่วนของการโฆษณา การสร้างคอนเทนต์ กรอบภาพ บนเอกสาร องค์ประกอบของโพสต์และบทความ หรือแม้แต่ส่วนลายเซ็นในอีเมลก็ยังสามารถนำไปใช้งานได้ โลโก้จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่ใช้ได้ทุกกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความตระหนักถึงคุณค่าของแบรนด์ สร้างการจดจำ และสร้างอัตลักษณ์ที่แข็งแกร่งให้กับแบรนด์ได้เป็นวงกว้างและแพร่หลาย
 5. ช่วยสร้างความเป็นเอกภาพและให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์
  การทำโลโก้นั้นนอกจากสร้างการจดจำที่พบเห็นได้บ่อยแล้ว ยังช่วยสร้างความคุ้นเคยขึ้น จนอยากลองใช้สินค้า/บริการ และเมื่อได้ลองใช้บริการแล้วพบว่าเป็นสินค้า/บริการที่มีคุณภาพดี ผู้บริโภคก็จะเกิดภาพจำของโลโก้ผนวกกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ และคุณภาพของสินค้า/บริการเข้าไว้ด้วยกัน ยิ่งหากเป็นคุณค่าที่ตรงกับความสนใจ หรือมีความเชื่อมโยงเข้ากับผู้บริโภคด้วยแล้วนั้น จะช่วยให้เกิดเป็นความภักดีต่อแบรนด์ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย รวมไปถึงบุคคลภายในองค์กรเองก็จะรู้สึกถึงคุณค่าเหล่านั้น และสร้างความเป็นเอกภาพจากภายในและเป็นการภักดีต่อแบรนด์ได้เช่นกัน

จากที่เราได้กล่าวถึงความสำคัญของการทำโลโก้ หรือการออกแบบ logo หลายคนคงจะตระหนักได้ว่าโลโก้นั้นมีความสำคัญและมีประสิทธิภาพในการสร้างแบรนด์ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ใช่ทุกโลโก้จะสามารถสร้างอัตลักษณ์และสร้างการจดจำที่ดีได้ทั้งหมด การใช้บริการทำโลโก้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากเช่นกัน เพราะจะช่วยให้เราได้รับการออกแบบโลโก้ที่ดีและมีคุณภาพ ช่วยให้สามารถสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำได้อย่างสวยงาม รวมไปถึงยังมีความสามารถในการนำคุณค่า ความหมาย และเรื่องราวต่าง ๆ ของแบรนด์มาสอดแทรกเอาไว้ให้เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ และน่าดึงดูดได้ ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและประสบการณ์ที่มี จะช่วยให้เข้าใจตลาดและความต้องการของผู้บริโภคได้ดีกว่านั่นเอง

หากใครกำลังมองหาบริการออกแบบ logo ที่มีคุณภาพพร้อมประสบการณ์สูง The Design Essential เรามีบริการออกแบบและรับทำโลโก้ เพื่อการสร้าง Branding Design ที่มีประสิทธิภาพให้กับคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด ร้านค้าขนาดเล็กหรือใหญ่ องค์กรและบริษัททุกอุตสาหกรรม เรามีบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างแน่นอน โดยมีผลงานการออกแบบโลโก้บริษัทให้กับแบรนด์ชั้นนำมาแล้วมากมาย รวมทั้งงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณ โดยเน้นที่คุณค่าและเอกลักษณ์ของคุณ มาผสานความคิดสร้างสรรค์ จนยกระดับธุรกิจของคุณให้เกิดความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

สนใจ ออกแบบ ทำโลโก้ ติดต่อ

08 9969 9946
info@thedesignessential.com
@thedesignessential