THE DESIGN ESSENTIAL
สร้างแบรนด์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

บทบาทของการออกแบบ Logo เล่าเรื่องของแบรนด์ในการสร้างแบรนด์

โลโก้ตัวช่วยเล่าเรื่องให้กับผู้ที่กำลังสร้างแบรนด์

การทำโลโก้แบรนด์คืออีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็กหรือกิจการขนาดใหญ่ที่กำลังจะสร้างแบรนด์ของตนเองขึ้นมาล้วนต้องมี เพราะความสำคัญของโลโก้นั้นมีมากกว่าการติดควบคู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา แต่ในการทำโลโก้ยังสามารถสื่อสารเรื่องราว ช่วยเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเราได้เป็นอย่างดี จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ในการสร้างแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งขึ้นมาใหม่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการทำโลโก้เพื่อมาช่วยในการสื่อสารอีกหนึ่งช่องทาง

ทำไมในการสร้างแบรนด์ขึ้นมาเราถึงต้องทำโลโก้?

เป็นเพราะว่าโลโก้ (Logo) คือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่สำคัญที่ถูกออกแบบกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ (Symbolism) โดยตรงสิ่งที่เราจะได้คือภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วยในการสื่อสาร สร้างเอกลักษณ์บริษัทของเรา สำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่กำลังสร้างแบรนด์ขึ้นมา เพราะวัตถุประสงค์หลักของการทำโลโก้คือการช่วยให้บริษัทของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง โดยการดีไซน์โลโก้ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้พบเห็นสามารถจดจำได้ง่าย สร้างความน่าเชื่อถือ และยังช่วยในการเล่าเรื่องราว ทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่จดจำในหมู่กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

เล่าเรื่องของแบรนด์ผ่านการทำโลโก้อย่างไรดี?

จุดประสงค์หลักของการทำโลโก้นั่นก็คือเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของแบรนด์ในการเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่าง ๆ รวมไปถึงภาพลักษณ์ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี แต่จะมีปัจจัยใดบ้างที่สำคัญเราถึงจะสามารถเล่าเรื่องผ่านการสร้างแบรนด์ด้วยการทำโลโก้ได้อย่างตรงจุด?

 • จุดเริ่มต้นสำคัญด้วยการเลือกลักษณะโลโก้ เพราะโลโก้ที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนในการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับแบรนด์เราจึงควรเลือกลักษณะโลโก้ให้ตรงกับรูปแบบการสร้างแบรนด์ของเรามากที่สุด โดยในปัจจุบันการทำโลโก้สามารถแบ่งออกได้ 4 ลักษณะเด่นๆได้แก่
  1. ทำโลโก้รูปแบบ Wordmark จะเป็นรูปแบบที่ทำโลโก้โดยการนำตัวอักษรหลายตัวมาจัดเรียบเรียงเข้าด้วยกัน โดยที่เรียกว่า logotype ส่วนใหญ่จะมีที่มาจากชื่อของแบรนด์สั้นๆเพื่อให้จดจำได้ง่าย บริษัทที่เรามักจะเห็นใช้โลโก้ลักษณะนี้เช่น eBay, CNN, Googlem, IBM, Kleenex
  2. ทำโลโก้รูปแบบ Letterform จะเป็นรูปแบบที่ทำโลโก้ด้วยการสร้างจากการประดิษฐ์ตัวอักษรตัวเดียวให้มีลักษณะที่ชวนน่าจดจำ สร้างความพิเศษให้กับการสร้างแบรนด์ บริษัทที่เรามักจะเห็นใช้โลโก้ลักษณะนี้เช่น McDonald’s, Honda, Uber, Unilever
  3. ทำโลโก้รูปแบบ Pictorial จะเป็นรูปแบบที่ทำโลโก้ด้วยลักษณะเป็นรูปภาพเชิงสัญลักษณ์ที่เมื่อใครพบเห็นก็ชวนจดจำได้ง่าย บริษัทที่เรามักจะเห็นใช้โลโก้ลักษณะนี้เช่น Twitter, Starbucks
  4. ทำโลโก้รูปแบบ Abstract จะเป็นรูปแบบที่ทำโลโก้ด้วยลักษณะพิเศษที่ตัวโลโก้จะไม่ได้สื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษ แต่มีเอกลักษณ์ที่สามารถจดจำได้ง่าย คล้ายภาพศิลปะแบบนามธรรมทำ บริษัทที่เรามักจะเห็นใช้โลโก้ลักษณะนี้เช่น Nike, Futural ซึ่งในการทำโลโก้จากทั้ง 4 ลักษณะทั้งหมดนั้นแบรนด์ของเราอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับทุกรูปแบบเสมอไป ลักษณะความเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับชื่อและสิ่งที่แบรนด์ของเราต้องการจะสื่อสารออกไป ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือบริษัทที่มีชื่อสั้นๆอย่างเช่น eBay ที่เหมาะกับการทำโลโก้ประเภท Wordmark ที่มีลักษณะเด่นคือการร้อยเรียงด้วยตัวอักษร ดึงจุดเด่นของชื่อแบรนด์ออกมาช่วยทำให้ผู้พบเห็นจดจำได้เป็นอย่างดี
 • เลือกจุดเด่นของแบรนด์ที่ต้องการจะสื่อสาร
  เพราะตั้งแต่สีสันตลอดไปจนถึงรูปร่างของโลโก้ในการสร้างแบรนด์ ควรจะสามารถบ่งบอกได้ทันทีว่าแบรนด์ของเรานั้นเกี่ยวกับอะไร ให้บริการในด้านไหน หรือผู้บริโภคสามารถได้รับบริการหรือความรู้สึกอย่างไรจากเรื่องราวที่แบรนด์ของเราสื่อผ่านการทำโลโก้ออกไป ในการสื่อสารเรื่องราวของแบรนด์เรานั้นควรกระชับ มีความโดดเด่นเฉพาะตัวที่ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งแบรนด์อื่นๆ เพื่อให้ผู้พบเห็นสามารถรับรู้ได้ถึงความมั่นใจ และสิ่งที่เขาจะได้ผ่านการพบเห็นโลโก้ของคุณ
 • เลือกสีที่เหมาะสมกับการเล่าเรื่องผ่านโลโก้
  สีถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญอย่างมากในการสร้างแบรนด์ผ่านการทำโลโก้ เพราะสีของโลโก้สามารถสื่อถึงแบรนด์และสร้างความแตกต่างทางเทคนิคได้อย่างดีที่สุด ทั้งความสำคัญของสียังสามารถช่วยสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกทางด้านจิตวิทยาได้ดีอีกด้วย แต่ละสีที่เราเลือกใส่ในการทำโลโก้จะให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่นสีแดงที่จะให้ความรู้สึก มีพลัง เข้มแข็ง ชวนตื่นเต้น สีเหลืองที่ให้ความรู้สึกสดชื่น สนุกสนาน สดใส สีน้ำเงินที่แสดงถึงความมั่นใจ ความเป็นมืออาชีพ ความสงบ ชวนน่าเชื่อถือ เราจึงควรเลือกสีที่เหมาะสมกับเรื่องราวที่ต้องการเล่าสื่อสารผ่านการทำโลโก้ให้บ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์ของเราได้อย่างดีที่สุด
 • เลือกลักษณะอักษรให้ตรงกับการสื่อสารของแบรนด์
  นอกจากสีแล้ว รูปแบบของลักษณะอักษรก็สามารถสื่ออารมณ์และความหมายที่แตกต่างกันในเชิงจิตวิทยาเช่นเดียวกัน รูปเส้น ขนาดความหนา ของตัวอักษรล้วนส่งผลกับการเล่าเรื่องของแบรนด์ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสำนักกฎหมายรูปแบบลักษณะอักษรเราก็ควรจะมีลักษณะที่หนา เส้นตรง ไม่มีองค์ประกอบอื่นโดยไม่จำเป็นที่ชวนรุงรัง สื่อถึงความแข็งแกร่ง มีความน่าเชื่อถือ มีความแน่วแน่เด็ดเดี่ยว แต่หากเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับร้านขนมหวานและมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กหรือวัยรุ่น รูปแบบอักษรจะมีลักษณะหัวมน มีลูกเล่นในตัวอักษร เพื่อให้สามารถสื่อความหมายในด้านความสนุกสนาน แสดงความเป็นเด็กได้เป็นอย่างดี

สื่อสารให้ตรงจุดกับการทำโลโก้ด้วยผู้รับทำแบรนด์คุณภาพ

เพราะในการสร้างแบรนด์สิ่งสำคัญที่สุดหนีไม่พ้นการเล่าเรื่องราวของแบรนด์ผ่านการทำโลโก้ เพื่อให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าโลโก้ของเรานั้นสื่อสารกับผู้พบเห็นได้ตรงจุด มีความเป็นมืออาชีพ จึงควรเลือกทำโลโก้กับผู้รับทำแบรนด์คุณภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม THE DESIGN ESSENTIAL CO.,LTD คืออีกหนึ่งผู้รับทำแบรนด์คุณภาพ ที่มีความเป็นมืออาชีพ เข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญในการเล่าเรื่องราวของการทำแบรนด์เพื่อให้ผู้พบเห็นสามารถเข้าถึงเรื่องราวที่เราต้องการจะสื่อได้อย่างตรงจุด

เราจะเห็นได้ว่าในการสร้างแบรนด์นั้นเราไม่ควรละเลยการทำโลโก้ เพราะด้วยความสำคัญในการทำโลโก้ที่สามารถแบรนด์ของเราในการสื่อสารความหมาย เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้เป็นอย่างดี อย่างน้อยในการจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาหนึ่งแบรนด์เพื่อให้แบรนด์ของเราประสบความสำเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็ควรมีโลโก้ที่น่าเชื่อถือใครพบเห็นก็รู้ว่าคือแบรนด์ของเรา สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาผู้รับสร้างแบรนด์ที่มีคุณภาพการเลือกใช้บริการกับ THE DESIGN ESSENTIAL ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยการบริการและมีทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการทำโลโก้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น ครีเอทีฟ กราฟิกดีไซน์ นักการตลาดมือรางวัล ที่พร้อมจะทำโลโก้ สร้างแบรนด์ของคุณให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

ติดต่อเรา
08 9969 9946
info@thedesignessential.com
@thedesignessential