THE DESIGN ESSENTIAL
ออกแบบโลโก้บริษัท

การออกแบบโลโก้บริษัทที่ดีเป็นอย่างไร และแบบไหนที่ควรเลี่ยง

การออกแบบโลโก้บริษัทที่ดีเป็นอย่างไร และแบบไหนที่ควรเลี่ยง

ออกแบบโลโก้บริษัทจะช่วยให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักและจดจำได้ง่าย

โลโก้ เป็นสัญลักษณ์แรกของบริษัท องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ ที่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปมองเห็นได้ โลโก้ที่ดีจะสามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ทางธุรกิจของคุณได้ ทั้งยังช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีและทำให้ลูกค้าจดจำบริษัทหรือธุรกิจที่ทำได้อีกด้วย โลโก้ที่ดีจึงควรผ่านการออกแบบมาอย่างดี ถูกหลักการ บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการออกแบบโลโก้บริษัทที่ดีว่าเป็นอย่างไร และแบบไหนที่ควรเลี่ยง


การออกแบบโลโก้บริษัทที่ดี ควรมีหลักการอย่างไร

 1. มีความเรียบง่าย 
  การออกแบบโลโก้บริษัทที่ดี ควรมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย เพราะโลโก้เป็นสิ่งแรกของบริษัทที่ลูกค้ามองเห็น จึงควรเป็นสิ่งที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ทันที ว่าโลโก้นี้คือรูปอะไร หรือตัวอักษรนี้อ่านว่าอะไร เพื่อให้ลูกค้ารับสารได้ทันทีโดยไม่ต้องตีความมากมาย ซึ่งจะมีผลต่อการดึงดูดความสนใจและสร้างการจดจำที่ดี เพราะตามหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้ว จะมีเวลาแค่ 7 วินาทีแรกเท่านั้น ที่ผู้คนจะให้ความสนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า หากออกแบบโลโก้บริษัทให้มีความซับซ้อน เข้าใจยาก ผู้คนส่วนมากจะไม่เสียเวลาทำความเข้าใจ แต่จะเปลี่ยนความสนใจไปยังสิ่งอื่นทันที ตรงข้าม หากโลโก้บริษัทมีความเรียบง่าย เข้าใจง่าย เกิดความเข้าใจในทันทีที่พบ จะช่วยให้ผู้คนสนใจและจดจำได้ในเวลาไม่นาน ทั้งนี้การออกแบบโลโก้บริษัทที่เรียบง่าย ควรมีความสวยงามทางองค์ประกอบศิลป์ร่วมด้วย

 2. สื่อความหมายได้ชัดเจน
  ตามที่กล่าวไปในข้อแรกว่าการออกแบบโลโก้บริษัทที่ดี ควรสื่อสารกับลูกค้าได้ในทันทีที่พบเห็น นั่นหมายถึงว่า  โลโก้นั้น ๆ จะต้องมีความหมายในตัวเอง และแสดงความหมายได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะสามารถสื่อสารได้ว่าเป็นโลโก้ของบริษัทที่ทำกิจการอะไร ดำเนินธุรกิจอะไร เช่น รูปต้นไม้ บนโลโก้ของฟาร์ม สวนต่าง ๆ รูปรวงข้าวบนโลโก้ของบริษัทขายข้าว รูปซูชิบนโลโก้ร้านอาหารญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งโลโก้นี้จะปรากฏอยู่คู่กับบริษัท หรือแบรนด์นั้น ๆ ตลอดไป จึงต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนและเป็นที่จดจำ


 3. มีความสอดคล้องกับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์
  นอกเหนือจากการสื่อความหมายได้ชัดเจนแล้ว การออกแบบโลโก้บริษัทที่ดี จะต้องมีความสอดคล้องกับบริษัทหรือกับผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด โดยอาจอ้างอิงจากภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างสีประจำบริษัท เช่น หากบริษัทมีสีฟ้าเป็นสีประจำบริษัท ก็ควรนำสีฟ้ามาใช้ในการออกแบบโลโก้บริษัทด้วย หรือรูปแบบตัวอักษร เช่น บริษัทขายสินค้าวินเทจ ก็สามารถเลือกใช้ฟอนต์ตัวอักษรโบราณได้ รวมถึงการเลือกรูปภาพหรือวัตถุต่าง ๆ บนโลโก้ ให้สอดคล้องกัน


 4. การใช้สี
  การออกแบบโลโก้บริษัทที่ดี ควรมีการเลือกใช้สีที่ดี สีเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่จะทำให้โลโก้สวยงามและน่าสนใจ ในอันดับแรกควรเลือกสีที่สื่อถึงบริษัทเป็นหลัก ตามที่กล่าวไปในหัวข้อด้านบน ต่อมาจึงค่อยเลือกใช้สีอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยควรใช้แค่เพียง 1-3 สี เท่านั้น เพื่อไม่ให้มีสีสันมากจนเกินไป หรือแน่นไป จนเกิดความลายตา หรือเกิดความรู้สึกอึดอัดได้ และควรเลือกใช้สีตามหลักจิตวิทยาการออกแบบ เช่น หากเป็นบริษัทด้านอาหาร เครื่องดื่ม นอกจากสีประจำบริษัทแล้ว ควรเลือกใช้สีเหลือง สีส้ม เพราะจะมีผลทำให้เกิดความรู้สึกอยากรับประทานอาหาร ให้ความรู้สึกสดใส สดชื่น สนุกสนาน หากเป็นสถานพยาบาล คลินิกต่าง ๆ ใช้สีเขียว เพื่อสื่อถึงความรู้สึกปลอดภัย สบายใจ การพักผ่อน เป็นต้น


 5. ดึงดูดใจผู้พบเห็น
  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อ 1-4 ออกมาได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบโลโก้บริษัท ให้สวยงาม และดึงดูดใจผู้พบเห็น เพื่อนำพาความสนใจจากโลโก้ไปยังสินค้าหรือบริการของบริษัทนั้น ๆ เช่น โลโก้ที่ตั้งหน้าร้าน เกิดความดึงดูดใจให้ลูกค้าเดินเข้าร้าน หรือโลโก้บนเว็บไซต์ ดึงดูดใจให้ลูกค้าคลิกเข้าเว็บไซต์ เป็นต้น


การออกแบบโลโก้บริษัทที่ควรเลี่ยง

 1. ไม่ Copy ผลงานคนอื่น
  ในปัจจุบันโลกแคบลงด้วยอินเทอร์เน็ต เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย หาก Copy ผลงานคนอื่นมา ไม่นานก็จะถูกพบได้ง่าย ซึ่งสร้างความเสียหายทั้งต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในด้านความน่าเชื่อถือ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงอาจเสียหายทางด้านค่าใช้จ่าย หากมีการเรียกร้องเรื่องลิขสิทธิ์จากเจ้าของงานขึ้นมา ทางที่ดีจึงควรออกแบบขึ้นมาใหม่ หรือเลือกใช้บริการออกแบบโลโก้บริษัท จากบริษัทที่น่าเชื่อถือ
   
 2. ไม่ออกแบบโลโก้ยาก หรือซับซ้อนเกินไป
  ข้อนี้เองจะตรงข้ามกับความเรียบง่าย ซึ่งเป็นคุณสมบัติในการออกแบบโลโก้บริษัทที่ดี ดังที่ได้กล่าวไป หากโลโก้ดูยาก มีความซับซ้อน เข้าใจยาก จะทำให้ผู้คนหมดความสนใจและไม่เป็นที่จดจำ

 3. ไม่ยึดติดเทรนด์ในขณะนั้น
  เพราะโลโก้จะคงอยู่คู่กับบริษัทตลอดไป จนกว่าจะถึงตอนรีแบรนด์ดิ้ง ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมาก การออกแบบโลโก้บริษัท จึงไม่ควรใช้เทรนด์ฮอตฮิต หรืออยู่ในกระแสขณะนั้นมาออกแบบ เพราะเทรนด์หรือกระแส มักมาไวไปไว พอผ่านระยะเวลานั้น ๆ ไป อาจทำให้โลโก้ดูเชย ล้าสมัย หรือที่เรียกว่าเอาท์ได้


 4. ไม่ออกแบบโลโก้เลียนแบบหรือคล้ายคู่แข่ง
  ไม่ออกแบบโลโก้เลียนแบบคู่แข่ง หรือออกแบบให้คล้ายคู่แข่ง โดยที่คิดว่าจะทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าเป็นบริษัทหรือร้านนั้น ๆ จนหลงเข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้ เพราะสุดท้ายแล้ว หากเป็นความเข้าใจผิด ลูกค้าก็จะกลับไปที่บริษัทเดิมที่ตั้งใจอยู่ดี และยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย การออกแบบใหม่ให้มีความเป็นตัวของตัวเอง จะส่งผลดีในระยะยาว และยั่งยืนกว่า


เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข้อมูลเรื่องการออกแบบโลโก้บริษัทที่ดีและสิ่งที่ควรเลี่ยง หากคิดว่ายากเกินไป ให้ The Design Essential เราช่วยวิเคราะห์ วางแผน การทำ Logo / Branding Design ให้คุณได้ โดยเริ่มจากการวาง Strategically Branding Design ให้ชนะตลาด และออกแบบโลโก้บริษัทที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ Marketing Mix ของคุณ เพื่อสร้างยอดขายได้จริง ในเวลาอันรวดเร็วและยั่งยืน


สนใจ ออกแบบ ออกแบบโลโก้บริษัท ติดต่อ

08 9969 9946
info@thedesignessential.com
@thedesignessential