THE DESIGN ESSENTIAL
Branding Design

วิธีดำเนินการวิจัยแบรนด์สำหรับการทำ Branding Design เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าและคู่แข่งในธุรกิจ

Branding Design จุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างแบรนด์

Branding Design หรือการออกแบบเพื่อการสร้างแบรนด์ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากของแบรนด์ เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจและทีมงานยึดเป็นหลักในการทำกิจกรรมทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้นทั้ง การสื่อสารของแบรนด์, ภาพลักษณ์ที่อยากให้ลูกค้าจดจำได้, การขายและการตลาด เพื่อเป้าหมายเดียวก็คือ การเติบโตและความสำเร็จของแบรนด์ นั่นเอง

ความสำคัญของการทำ Branding Design

✔ มีโลโก้หรือสัญลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ที่ช่วยให้ลูกค้าจดจำได้

✔ ช่วยสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากแบรนด์คู่แข่งได้

✔ การสร้างความน่าเชื่อของธุรกิจและแบรนด์ของคุณ

✔ เมื่อแบรนด์แข็งแรงมากพอ ก็จะช่วยให้แบรนด์คุณเหนือคู่แข่งได้เพียงเห็นแค่โลโก้หรือสัญลักษณ์ของแบรนด์

เรื่องที่คุณควรรู้ก่อนการเริ่มต้นทำ Branding Design

เพราะอย่างที่เราได้กล่าวไปในข้างต้นว่าการออกแบบเพื่อการสร้างแบรนด์นั้น เปรียบเสมือนภาพใหญ่ขององค์กร จึงเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก ฉะนั้นกระบวนการนี้จะต้องมีการวางแผนและตัดสินใจอย่างรอบคอบ เพื่อให้ตอบรับกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแบรนด์มากที่สุด นอกจากนั้นการตัดสินใจอะไรที่เป็นตัวกำหนดภาพลักษณ์หรือการสื่อสารของแบรนด์ จะต้องมีข้อมูลมากมายหลายมิติในการประกอบการตัดสินใจด้วย เช่น ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย, ข้อมูลคู่แข่ง, ข้อมูลแบรนด์ของคุณ และข้อมูลของตลาดในประเภทสินค้าและบริการเดียวกับคุณการทำ Data Driven Business หรือ Data Driven Marketing เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการธุรกิจในปัจจุบัน เพราะจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างตรงจุดตรงใจกลุ่มเป้าหมาย (ว่าที่ลูกค้าของคุณ) ควรจะต้องใช้ข้อมูลหลายๆ มิติเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของ หรือแม้กระทั้งใช้ในการทำ Branding Design ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจากหลายส่วน เพื่อกำหนดทิศทางและภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างแม่นยำ ฉะนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายๆ ส่วน จึงต้องมีการทำวิจัยแบรนด์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับการสร้างแบรนด์ของคุณ

การวิจัยแบรนด์คืออะไร?

การวิจัยแบรนด์หรือ Brand Research คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ เพื่อการสื่อสารและทำความเข้าใจระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ รวมถึงบุคคลภายนอกด้วย สำหรับการทำวิจัยแบรนด์นั้นสามารถทำได้ทั้งแบรนด์เก่าที่อยู่ตลาด และแบรนด์ใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามาสู่ตลาดของสินค้าและบริการประเภทเดียวกัน เพราะการออกแบบแบรนด์ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบโลโก้ สีหรือสัญลักษณ์ของแบรนด์ แต่หมายรวมถึงแพ็คเกจจิ้ง ยูนิฟอร์ม ช่องทางการขาย หรือการสื่อสารแบรนด์ในโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ ด้วย

การวิจัยแบรนด์สำหรับการทำ Branding Design เพื่อทำความเข้าใจลูกค้า และวิเคราะห์คู่แข่งในธุรกิจ มีขั้นตอนดังนี้

  1. การศึกษาข้อมูลแบรนด์คู่แข่ง : เพราะการสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่เพียงการวางแผนการตลาดหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว การค้นหาข้อมูลของคู่แข่งในตลาดสัก 5-10 แบรนด์ก่อน ว่าเขาทำอะไรไปแล้วบ้าง เหมือนหรือแตกต่างจากแบรนด์ของคุณที่คิดไว้มากน้อยแค่ไหน ทั้งรูปแบบสื่อต่างๆ, รูปแบบคอนเทนต์ และการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็ต้องช่วยกันวิเคราะห์ต่อไปว่าเราจะทำอะไรที่ดีกว่าแบรนด์คู่แข่งได้บ้าง? เมื่อเครื่องมือหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการที่เหล่านักกลยุทธ์และนักการตลาดนิยมใช้ วิเคราะห์คู่แข่งได้เป็นอย่างดี ก็คือ SWOT Analysis โดยเป็นข้อมูลที่คุณจะต้องหา Strength (จุดแข็ง), Weakness (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส) และ Threats (อุปสรรค) ของคู่แข่งเมื่อเทียบกับเรา ใช้เพื่อประเมินสถานการณ์ในการทำธุรกิจทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรได้ แม้กระทั่งการทำ Branding Design ก็สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ได้เช่นกัน
  2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักให้ชัดเจน : ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของคุณ? เรื่องการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องคลาสิกที่ถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนาน แม้จะเป็นเรื่องที่แบรนด์ควรจะรู้มากที่สุดกว่าใคร แต่รู้หรือไม่ว่า หลายบริษัทก็ตกม้าตายเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของแบรนด์ เพราะบางครั้งกลุ่มเป้าหมายที่เราคิดและสันนิษฐานไว้ กลับไม่ใช่ลูกค้าตัวจริง! ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการขายและการทำการตลาด หรือแม้กระทั่งการทำ Branding Design เพราะการออกแบบใดๆ ของแบรนด์ จะต้องให้ได้ก่อนว่าเราจะสื่อสารกับใคร (เพศใด, อายุเท่าไหร่, นิสัยใจคอเป็นอย่างไร, ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร) เป็นต้น ซึ่งการที่จะหาข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เราได้กล่าวมา มีวิธีการเก็บข้อมูลได้หลายวิธี ดังนี้
    • การทำแบบสอบถาม เป็นวิธีการเก็บข้อมูลพื้นฐานแบบคลาสสิกที่ทำกันมาอย่างยาวนาน เพื่อช่วยให้แบรนด์สามารถทราบข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยหัวใจของการทำแบบสอบถามหรือการออกแบบคำถามเพื่อให้ได้คำตอบให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แบรนด์ได้ตั้งไว้มากที่สุด
    • การสัมภาษณ์ โดยแบรนด์อาจเลือกกลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์อยากได้หรือฐานลูกค้าเก่าที่มีอยู่ วิธีการนี้อาจจะใช้การสัมภาษณ์ต่อหน้าหรือการโทรสัมภาษณ์ก็ได้ ซึ่งเครื่องมือ Why Why Analysis คือการถามไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้คำตอบเชิงลึกและมีมิติมากขึ้นจากกลุ่มเป้าหมาย
    • การสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคในสถานการณ์จริง ในอดีตการสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภค อาจจะต้องออกไปทำยังสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้าหรือใช้บริการประเภทเดียวกับธุรกิจของคุณ แต่สมัยนี้คุณสามารถดูพฤติกรรมได้จากการ Tracking บนเว็บไซต์หรือโซเชี่ยลมีเดียวต่างๆ ของแบรนด์คุณ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความชอบความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้
  3. ทำวิจัยการตลาด : หรือการทำ Market Research คือการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบ้างหรือขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการพัฒนาในส่วนต่างๆ ขององค์กร ในเรื่องของการทำ Branding Design ก็เช่นกัน เพราะการตลาดที่ดีไม่ใช่เพียงโปรโมชั่นที่ดีกับสินค้าที่ตรงใจ แต่มันมีส่วนประกอบของการออกแบบที่สวยงามที่สามารถดึงดูดใจได้รวมอยู่ด้วย เช่น การทำ Research ว่าอะไรเป็นปัจจัยลต่อการเลือกและตัดสินใจซื้อของลูกค้า ซึ่งหนึ่งในข้อมูลที่ได้นั้นอาจเอามาปรับปรุงหรือเป๋นทิศทางในการออกแบบแพ็คเกจจิ้งอยู่ด้วย เป็นต้น
  4. การเลือกและออกแบบองค์ประกอบแบรนด์ของคุณ : เมื่อคุณได้รวบรวมข้อมูลจากข้อ 1-3 แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนของการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของแบรนด์คุณ โดยทีมงานที่เกี่ยวข้องของแบรนด์ควรจะทำ Moodboard เพื่อกำหนดทิศทางของแบรนด์ของคุณ และตรวจสอบว่าการออกแบบของคุณสอดคล้องกับกลยุทธ์แบรนด์หรือไม่ และเมื่อคุณได้โลโก้, Icon, สีสัน และรูปแบบตัวหนังสือที่เป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์ หรือที่เรียกว่า CI (Company/ Corporate Identity) เพื่อนำไปใช้ในงานออกแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นตราสินค้า, การออกแบบแพ็คเกจจิ้งหรือเป็นโปรไฟล์ในช่องทองโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ แล้ว ก็ควรทำ Branding Design สำหรับการออกแบบองค์ประกอบของแบรนด์ ควรทำ Brand Guideline ไว้เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น การออกแบบ Layout ไว้ใช้กับสื่อแต่ละประเภท, รูปแบบโลโก้ที่ใช้ ตำแหน่งการวางคอนเทนต์ หรือ Artwork สำหรับขนาดของแต่ละสื่อ

ทั้งหมดนี้คือ 4 ขั้นตอนสำคัญที่เป็นวิธีดำเนินการวิจัยแบรนด์สำหรับการทำ Branding Design เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าและคู่แข่งในธุรกิจ ที่ The Design Essential นำมาเสนอให้คุณในบทความนี้ สำหรับแบรนด์หรือบริษัทใดที่ต้องการทำ Corporate Identity หรือ Branding Design ที่ถูกต้อง กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช่ รวมถึงการออกแบบโลโก้หรือแพ็คเกจจิ้งที่ตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณ The Design Essential ของเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ให้กับคุณได้อย่า

ติดต่อเรา
08 9969 9946
info@thedesignessential.com
@thedesignessential