THE DESIGN ESSENTIAL
สีและการออกแบบ CI

สีและการออกแบบ CI มีผลอย่างไรต่อการสร้างธุรกิจ

ทำไมทุกธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบ CI

การสร้างธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน เริ่มต้นจากการออกแบบ CI ให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์ที่ทำให้เมื่อลูกค้าพูดถึงแบรนด์เรา ก็จะนึกถึงสี ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคจำได้ ซึ่งการออกแบบ CI เรียกว่า Corporate Identity นั่นก็คือการสร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กรหรือธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภค ซึ่งการออกแบบ CI ต้องให้ความสำคัญกับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น สี ตัวอักษร สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้สื่อถึงแบรนด์ เพราะในปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหน หากธุรกิจใดไม่มีการปรับตัวหรือไม่หากลยุทธ์ใหม่ ๆ มาตอบสนองความต้องการหรือทำให้ผู้บริโภคสนใจ ธุรกิจนั้นก็จะอยู่ได้ไม่นาน ดังนั้นการหากลยุทธ์หรือวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ครองใจและเป็น Top of mind ของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งเริ่มได้ง่าย ๆ ด้วยการออกแบบ CI ให้มีเอกลักษณ์

การออกแบบ CI ส่งผลดีต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง

 1. สร้างการจดจำ
  วิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ของเรา คือการออกแบบ CI ให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพูดถึง Apple แบรนด์สมาร์ตโฟนระบบ IOS ที่เป็นแบรนด์ระดับโลก ทุกคนก็จะนึกถึงรูปแอปเปิ้ลที่มีดีไซน์เรียบหรู ซึ่งนอกจากรูปร่างของแอปเปิลที่จดจำได้ง่าย การใช้สีดำก็ทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ง่าย แถมยังเพิ่มความหรูหราดูแพงอีกด้วย หรือจะเป็นแบรนด์อาหาร Fast Food อย่าง KFC การออกแบบ CI ของ KFC คือการใช้รูปผู้ก่อตั้งที่เป็นเอกลักษณ์มาก ๆ ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการตลาดได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย โดยใช้เจ้าของแบรนด์ในการสร้างการจดจำ นอกจากนั้นมีการใช้สีแดงร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นโลโก้ การออกแบบร้าน หรือการโปรโมต เพราะสีแดงช่วยให้องค์ประกอบภาพต่าง ๆ เด่นขึ้นและในเชิงวิทยา สีแดงทำให้อาหารน่ารับประทานขึ้นอีกด้วย ดังนั้นเมื่อเริ่มสร้างธุรกิจสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญคือการออกแบบ CI อย่างเช่น โลโก้ ให้โดดเด่นมีเอกลักษณ์และสื่อถือแบรนด์ของเรา

 2. เป็น Top of mind ของผู้บริโภค
  ในตอนที่ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าใด ๆ ก็ตาม อาจจะพิจารณาจากราคาเป็นอันดับแรก ไม่ได้สนใจแบรนด์มากนักว่าเป็นของแบรนด์อะไร แต่เมื่อใช้สินค้าไปสักพักแล้วเกิดความรู้สึกประทับใจก็จะดูว่าสินค้าที่ซื้อมาคือแบรนด์อะไร เมื่อใช้สินค้าแบรนด์นั้นหมดก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะใช้แบรนด์เดิม เนื่องจากประทับใจในคุณภาพ แต่ถ้าหากแบรนด์นั้นมีการออกแบบ CI ที่เด่นมาก ๆ ด้วย จะทำให้เมื่อผู้บริโภคไปที่ไหนแล้วพบแบรนด์นั้นก็จะจำได้ หรือแม้แต่เวลามีคนถามว่าถ้าพูดถึงแบรนด์…หรือแบรนด์ที่มีสี… จะนึกถึงแบรนด์อะไร เช่น ถ้าพูดถึงแบรนด์น้ำอัดลมสีแดงคนก็มักจะนึกถึงโค้ก เป็นต้น

 3. เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด
  หากสังเกตจะพบว่าทุกแบรนด์จะมีกรอบในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบ CI เช่น เป๊ปซี่ จะมีสีน้ำเงินที่เด่นมาก ๆ เมื่อทำการสร้างอินโฟกราฟิกส์หรือทำโฆษณา ก็จะมีสีน้ำเงินเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ เช่น สีเสื้อนักแสดง พื้นหลังอินโฟกราฟิกส์ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำแบรนด์ไปอย่างไม่รู้ตัว หากธุรกิจไหนไม่การออกแบบ CI ที่ชัดเจน ก็อาจทำให้เมื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดลำบาก ไม่รู้จะเอาสีอะไรเป็นจุดเด่นดี ทำให้ผู้บริโภคสับสนและจดจำแบรนด์ไม่ได้

 4. ลดความสับสนของผู้บริโภค
  ทุกธุรกิจย่อมมีคู่แข่งเสมอ ซึ่งจะมีคู่แข่งมากน้อยก็แล้วแต่ความต้องการของผู้บริโภคในธุรกิจนั้น ๆ เช่น หากเป็นธุรกิจประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ก็จะมีการแข่งขันสูงมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องใช้ หากเป็นธุรกิจยานยนต์ก็จะมีคู่แข่งไม่มากนัก เนื่องจากมีความซับซ้อนในการผลิต และเป็นสินค้าราคาสูง แต่ไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจไหน การออกแบบ CI ก็สำคัญ เพราะโลโก้หลายแบรนด์มีการใช้สีหรือรูปร่างที่คล้าย ๆ กัน อาจสร้างความสับสนให้ผู้บริโภคได้ จนอาจทำให้ผู้บริโภคเลิกซื้อสินค้าผิดแบรนด์หรือคิดว่าแบรนด์ของเราไม่มีคุณภาพ ซึ่งจริง ๆ อาจจะเป็นสินค้าแบรนด์อื่นที่มีโลโก้หรือเอกลักษณ์ที่คล้ายเรามาก ก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์เราได้ ดังนั้นจึงต้องใส่ใจกับการออกแบบ CI เพื่อป้องกันการสับสนของผู้บริโภคและปกป้องภาพลักษณ์ของแบรนด์

 5. สร้างการรับรู้ในวงกว้าง
  ปัจจุบันการใช้สินค้าหรืออะไรก็ตาม มักจะมีการรีวิวไม่ว่าจะเป็นการบอกปากต่อปากหรือรีวิวบนช่องทางโซเชียลต่าง ๆ หลายครั้งเราจะเห็นว่าเมื่อมีการบอกแบบปากต่อปาก มักจะมีคำพูดเชิง “แบรนด์นั้นน่ะที่มีสี… รูป…” หรือแม้แต่ในช่องทางโซเชียล เช่น Facebook X (Twitter ) Tiktok Instagram แล้วเขียนประมาณว่า “แอปสีส้ม แอปสีฟ้า แบรนด์ที่มีโลโก้เป็นรูป…” ซึ่งทั้งหมดล้วนมาจากการออกแบบ CI ให้มีเอกลักษณ์จนผู้บริโภคจำได้ ไม่ต้องพูดชื่อแบรนด์ก็สามารถนึกออกว่าคือแบรนด์อะไร นอกจากนั้นอาจทำให้เกิดผลพลอยได้ก็คือลดค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ เนื่องจากเกิดการบอกต่อกันเองของผู้บริโภค


การทำธุรกิจในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบ CI เพื่อให้ธุรกิจของเราเป็นที่จดจำของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลดีกับธุรกิจของเราในระยะยาว แต่การออกแบบ CI ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีการวิเคราะห์และการออกแบบที่ดี หากท่านสนใจออกแบบ CI เพื่อให้แนวทางในการดำเนินธุรกิจของท่านง่าย สามารถปรึกษาได้ที่ THE DESIGN ESSENTIAL ผู้ช่วยในการสร้าง Brand Identity ของท่านง่ายขึ้น ช่วยออกแบบ MIX ที่ถูกต้อง เหมาะสม ที่ทำให้แบรนด์ของท่านแข็งแกร่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะอยู่รอดและยั่งยืน เหนือคลื่นความเปลี่ยนแปลงได้


สนใจ ออกแบบ ออกแบบ CI ติดต่อ

TEL : 08 9969 9946
E-mail : info@thedesignessential.com
Line : @thedesignessential