THE DESIGN ESSENTIAL

CONCEPT DESIGN SERIMSI (คลิกชม)

ออกแบบ Corporate Identity และคิดชื่อให้กับ เสริมศิร์

เสริมศิร์เป็น Brand เครื่องไว้เจ้าของคุณรุ่นใหม่ ที่สืบทอดกิจการมาจากรุ่นปู่ย่า อยากให้กิจกรรมไหว้เจ้ามีความทันสมัย มี Logo ที่สวยเอาเข้าไปใน Modern Trade ได้ง่าย เราใช้สีทองและแดงที่ลดทอนความตุ้งแช่ลง สีทองมีการไล่เฉดสร้างความขลังแก่ Brand มีรูปมีหมูเป็ดไก่ด้วยนะ